Việt - Anh
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

biên hoà
blowing dust and wind
bình định
bắc bán cầu
bắc đẩu
bắc đẩu bội tinh
ba
ba ba
ba bó một giạ
ba bảy
ba bị
ba chân bốn cẳng
ba chìm bảy nổi
ba chỉ
ba cùng
ba cọc ba đồng ba dò
ba gai
ba giăng
ba gác
ba hoa
ba lá
ba láp
ba lê
ba lô
ba lăng nhăng
ba lơn
ba mươi
ba ngày
ba ngôi
ba phải
ba que
ba quân
ba rọi
ba sinh
ba tháng
ba tiêu
ba trợn
ba tư
ba vạ
ba xuân
ba đào
ba đầu sáu tay
ba đờ xuy
bai
ban
ban bố
ban chiều
ban công
ban giám khảo
ban hành
ban khen
ban long
ban mai
ban ngày
ban nãy
ban phát
ban phước
ban sáng
ban sơ
ban thưởng
ban thứ
ban trưa
ban tặng
ban ân
ban đêm
ban đầu
ban ơn
bang
bang giao
bang trưởng
bang trợ
bang tá
banh
bao
bao biện
bao bì
bao bọc
bao che
bao chiếm
bao cấp
bao dung
bao giấy
bao giờ
bao gồm
bao hàm
bao la
bao lăm
bao lơn
bao nhiêu
bao phủ
bao quanh
bao quát
bao tay
bao thơ
bao thầu
bao trùm
bao tải
bao tử
bao vây
bay
bay biến
bay bướm
bay bổng
bay chuyền
bay hơi
bay la
bay lên
bay lượn
bay màu
bay mùi
bay nhảy
be
be be
be bé
be bét
bem
beng
beo
beo béo
bi
bi ai
bi ba bi bô
bi bô
bi ca
bi chí
bi cảm
bi hài kịch
bi hùng
bi khúc
bi kịch
bi quan
bi thiết
bi thương
bi thảm
bi tráng
bi đát
bi đông
bia
bia miệng
binh
binh biến
binh bị
binh bộ
binh chủng
binh công xưởng
binh cơ
binh dịch
binh gia
binh họa
binh hỏa
binh khí
binh khố
binh lính
binh lực
binh mã
binh ngũ
binh nhu
binh nhì
binh nhất
binh pháp
binh phí
binh phục
binh quyền
binh sĩ
binh thuyền
binh thư
binh tình
binh vận
binh vụ
binh xưởng
binh đao
binh đoàn
biên
biên bản
biên chép
biên chế
biên cương
biên cảnh
biên dịch
biên giới
biên khu
biên lai
biên nhận
biên niên
biên phòng
biên soạn
biên thùy
biên tập
biên tập viên
biên đạo
biên độ
biên đội
biên ải
biên ủy
biêng biếc
biếc
biếm
biếm họa
biến
biến báo
biến chuyển
biến chất
biến chứng
biến cách
biến cảm
biến cố
biến diễn
biến dạng
biến dị
biến hoá
biến hình
biến hóa
biến loạn
biến ngôi
biến nhiệt
biến phân
biến sắc
biến thiên
biến thái
biến thế
biến thể
biến trở
biến tính
biến tướng
biến tấu
biến tố
biến áp
biến âm
biến đổi
biến động
biếng
biếng chơi
biếng nhác
biếng ăn
biết
biết bao
biết bụng
biết chừng
biết chừng nào
biết dường nào
biết mùi
biết mấy
biết tay
biết thân
biết thế
biết ý
biết điều
biết đâu
biết đâu chừng
biết ơn
biếu
biếu xén
biền
biền biệt
biển
biển cả
biển khơi
biển lận
biển thủ
biển tiến
biểu
biểu bì
biểu cảm
biểu diển
biểu diễn
biểu dương
biểu hiện
biểu kiến
biểu lộ
biểu mô
biểu ngữ
biểu quyết
biểu sinh
biểu thị
biểu thức
biểu tình
biểu tượng
biểu đạt
biểu đồ
biểu đồng tình
biện
biện bác
biện bạch
biện chứng
biện chứng pháp
biện giải
biện hộ
biện luận
biện minh
biện pháp
biện thuyết
biệt
biệt danh
biệt dược
biệt hiệu
biệt kích
biệt ly
biệt lập
biệt ngữ
biệt nhãn

1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7      »      [8]