Việt - Anh
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

vinh
việt
việt nam
vũng tàu
va
va li
va ni
vai
vai trò
van
van nài
van xin
vang
vang lừng
vay
ve
ve sầu
ve vẩy
vi khuẩn
vi phạm
vi ta min
vi vút
vi ô lông
vinh dự
vinh hạnh
vinh quang
viêm
viên chức
viếng thăm
viết
viền
viễn cảnh
viễn thông
viễn thị
việc
việc làm
viện
viện cớ
viện lý
viện trợ
việt kiều
việt vị
voi
vong linh
vong ân
vu khống
vu oan
vu qui
vu vơ
vua
vui
vun
vun trồng
vung
vuông
vuốt
vuốt ve

vài
vàm
vàng
vàng anh
vàng khè
vàng mười
vàng son
vàng tây
vàng y
vành
vành tai
vành đai
vào
vào hùa
vào khoảng

vá víu
vác
vách
ván
váng
váy
vân
vân vân
vân vê
vâng
vâng lời
vây
vây cánh
vãn
vãn hồi
vãng lai

vèo

vén
véo
véo von
vét

vênh
vênh váo

vì sao
vì thế

ví như
ví thử
vít

vò võ
vòi
vòi voi
vòm
vòm canh
vòng
vòng hoa
vòng kiềng
vòng quanh
vòng vèo

vó câu
vóc dáng
vót
vô biên
vô bổ
vô chủ
vô căn cứ
vô cơ
vô cực
vô danh
vô giá
vô hiệu
vô hình
vô hại
vô loại
vô lý
vô lương tâm
vô nghĩa
vô phép
vô sinh
vô sản
vô số
vô sự
vô thần
vô thừa nhận
vô tình
vô tư
vô tư lự
vô tận
vô tội
vô vị
vô ích
vô ý thức
vô định
vô độ
vôi
vôi vữa

võ nghệ
võng
võng mạc

vùi
vùng
vùng vẫy
vùng vằng

vú em
vú sữa
văn bằng
văn chương
văn cảnh
văn hóa
văn học
văn kiện
văn minh
văn phong
văn phòng
văn phòng phẩm
văn thơ
văn vật
văn vẻ
văn đàn
văng
vĩ tuyến
vĩ đại
vĩ độ
vĩnh cửu
vĩnh viễn

vũ bão
vũ khúc
vũ nữ
vũ trụ
vũ đài
vũng

vươn
vương
vương vãi
vương víu
vương vấn
vướng
vườn
vườn bách thú
vườn cây
vượn
vượng
vượt
vạ
vạc
vạc dầu
vạch
vạch trần
vại
vạn
vạn năng
vạn sự
vạn thọ
vạn vật
vạt
vả
vả lại
vải
vảy
vấn
vấn vít
vấn đáp
vấn đề
vấp
vất vả
vấy
vấy vá
vần
vần thơ
vầy
vẩn đục
vẩu
vẫn
vẫy
vận
vận chuyển
vận hành
vận tải
vận tốc
vật
vật chất
vật liệu
vật lý học
vật thể
vậy
vậy mà
vậy thì
vắn
vắng
vắng vẻ
vắt
vắt óc
vằm
vẳng
vặn
vặn hỏi
vặt
vặt vãnh
vẹn toàn
vẹn vẽ
vẹt
vẻ
vẻ vang
vẽ
vế
vết
vết thương
vết tích
về
về hưu
vểnh
vệ
vệ binh
vệ sinh
vệ tinh
vệt
vỉ
vỉa
vỉa hè
vị
vị chi
vị giác
vị kỷ
vị lai
vị ngữ
vị tha
vị trí
vịn
vịnh
vịt
vọng
vọng gác
vọng tưởng
vọt
vỏ

1   |   2      »