Việt - Anh
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

xa
xa cách
xa hoa
xa lánh
xa lạ
xa lộ
xa xăm
xa xỉ
xanh
xanh biếc
xanh lá cây
xanh lơ
xanh xao
xao lãng
xao xuyến
xao động
xay
xe buýt
xe bò
xe cam nhông
xe cộ
xe cứu thương
xe du lịch
xe gắn máy
xe hỏa
xe tang
xe tắc xi
xe điện
xe đò
xe đạp
xem
xem xét
xen
xi
xi lanh
xi líp
xi măng
xi rô
xin
xin lỗi
xinh
xinh đẹp
xinê
xiêm y
xiên
xiêu
xiêu lòng
xiêu vẹo
xiếc
xiết
xiềng
xo
xoa
xoay
xoay quanh
xoay xở
xoi
xoi mói
xong
xong xuôi
xoong
xoài
xoàn
xoá
xoáy
xoã
xoè
xoăn
xoắn xít
xu
xu hướng
xu nịnh
xu thế
xu thời
xua đuổi
xui
xum họp
xung khắc
xung phong
xung yếu
xung đột
xuyên
xuyên tạc
xuyến
xuân
xuân phân
xuân thu
xuôi
xuôi chiều
xuôi dòng
xuôi vần
xuýt
xuýt xoát
xuất
xuất bản
xuất chinh
xuất chúng
xuất cảng
xuất dương
xuất giá
xuất hiện
xuất hành
xuất phát
xuất sắc
xuất thân
xuất tinh
xuất trình
xuất xứ
xuề xòa
xuống
xuồng
xuổng

xà beng
xà bông
xà cừ
xà lan
xà lim
xà lách
xà nhà
xài
xào
xào xạc

xá tội
xác
xác nhận
xác thực
xác xơ
xác đáng
xác định
xách
xám
xám mặt
xám xịt
xán lạn
xáo trộn
xát
xâm chiếm
xâm lược
xâm nhập
xâm phạm
xâu
xâu xé
xây
xây dựng
xây mặt
xây xẩm

xã giao
xã hội
xã hội chủ nghĩa
xã hội học
xã luận
xã tắc

xén
xéo
xét hỏi
xét xử
xét đoán
xê dịch
xê xích

xì gà
xì xào
xìu
xí nghiệp
xích
xích mích
xích đu
xích đạo
xíu
xòe

xóc
xóm
xóm giềng
xót
xót dạ

xô bồ
xô viết
xô đẩy
xôn xao
xông
xõa

xú uế
xúc
xúc cảm
xúc giác
xúc phạm
xúc tiến
xúc xiểm
xúc xích
xúc động
xúm
xúyt
xúyt xoát
xăm
xăm mình
xăng

xơ xác
xưa
xưa kia
xưng danh
xưng hô
xưng tội
xương
xương cốt
xương rồng
xương sườn
xương sống
xương xẩu
xước
xướng
xướng danh
xưởng
xạ hương
xạ kích
xạ thủ
xạo
xả
xả thân
xảo
xảo quyệt
xảy ra
xấc
xấc xược
xấp xỉ
xấu
xấu hổ
xấu nết
xấu số
xấu xa
xấu xí
xắn
xắt
xẵng
xẹo
xẹp
xẻ
xế
xếch
xếp
xếp hàng
xếp thứ tự
xếp đặt
xỉ
xỉa
xỉu
xịt
xỏ
xốc
xốc vác
xốc xếch
xối
xối xả
xốp
xổ
xổ số
xới
xờ
xụt xùi
xủi bọt
xứ
xứ sở
xức dầu
xứng đáng
xử
xử hòa
xử lý
xử sự
xử thế
xử trí
xử trảm
xử tử