Việt - Đức
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

blowing dust and wind
bình định
ba
ba bảy
ba bị
ba chỉ
ba gai
ba gác
ba hoa
ba láp
ba lê
ba lô
ba lăng nhăng
ba que
ba rọi
ba trợn
ba vạ
ba đờ xuy
bai
ban
ban bố
ban chiều
ban công
ban hành
ban khen
ban ngày
ban nãy
ban phát
ban sơ
ban thưởng
ban trưa
ban tặng
ban đêm
ban đầu
bang
bang trợ
banh
bao
bao bì
bao bọc
bao che
bao chiếm
bao dung
bao giấy
bao giờ
bao gồm
bao la
bao lơn
bao nhiêu
bao phủ
bao quanh
bao tay
bao thơ
bao tải
bao tử
bao vây
bay
bay bướm
be bé
bem
beng
beo
bi
bi ai
bi chí
bi cảm
bi hài kịch
bi kịch
bi quan
bi thiết
bi thương
bi thảm
bi đát
bi đông
bia
binh
binh biến
binh bị
binh chủng
binh gia
binh khí
binh lính
binh nhì
binh phục
binh sĩ
binh tình
binh xưởng
biên
biên bản
biên chế
biên cương
biên giới
biên khu
biên lai
biên nhận
biên soạn
biên tập
biên đạo
biếm
biếm họa
biến
biến chuyển
biến chất
biến chứng
biến cách
biến cố
biến dạng
biến hoá
biến hình
biến hóa
biến loạn
biến sắc
biến thiên
biến thế
biến thể
biến trở
biến tính
biến tướng
biến tấu
biến đổi
biến động
biếng
biếng nhác
biết
biết bao
biết điều
biết đâu chừng
biết ơn
biếu
biếu xén
biển
biểu
biểu bì
biểu cảm
biểu diển
biểu diễn
biểu dương
biểu hiện
biểu kiến
biểu lộ
biểu ngữ
biểu quyết
biểu thị
biểu thức
biểu tình
biểu tượng
biểu đạt
biểu đồ
biện
biện bác
biện bạch
biện chứng pháp
biện giải
biện luận
biện pháp
biện thuyết
biệt
biệt danh
biệt kích
biệt ly
biệt ngữ
biệt nhãn
biệt phái
biệt thự
bo bo
bo siết
bom
bom khinh khí
bom nguyên tử
bom nổ chậm
bon
bon chen
bong
bong bóng
boong
bung xung
buôn
buôn bán
buông
buông tha
buýt
buốt
buồi
buồm
buồn
buồn bã
buồn cười
buồn rầu
buồn thảm
buồn tình
buồn tẻ
buồng
buồng giấy
buồng khuê
buồng lái
buồng tối
buổi
buổi chiều
buổi sáng
buổi trưa
buổi tối
buộc
buộc lòng
buộc tội
buột
buột miệng

bà chằng
bà chủ
bà con
bà cô
bà hoàng
bà lớn
bà phước
bà đỡ
bài
bài bác
bài báo
bài bây
bài bình luận
bài ca
bài diễn văn
bài giải
bài hát
bài học
bài khoá
bài luận
bài làm
bài ngoại
bài thuốc
bài thơ
bài trí
bài trừ
bài tập
bài vở
bài xuất
bàn
bàn bạc
bàn chân
bàn chải
bàn cãi
bàn cờ
bàn dân thiên hạ
bàn ghế
bàn giao
bàn giấy
bàn luận
bàn là
bàn phím
bàn tay
bàn thấm
bàn thờ
bàn tính
bàn tọa
bàn đạp
bàn độc
bàng bạc
bàng hoàng
bàng quang
bành trướng
bành tô
bào
bào chế học
bào chữa
bào hao
bào ảnh
bàu
bàu bạu
bày
bày biện
bày tỏ
bày vai
bày vẽ

bá chủ
bá láp
bá nghiệp
bá quyền
bá tước
bá vương
bá âm
bác
bác học
bác sĩ
bác vật
bách
bách hợp
bách khoa
bách nghệ
bách phân
bái
bái thần giáo
bái vật giáo
bám
bán chác
bán chính thức
bán công khai
bán cầu
bán dạo
bán dẫn

1   |   2   |   3   |   4      »