Việt - Đức
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

mường
ma
ma cà rồng
ma cô
ma két
ma lem
ma túy
mai mối
mai phục
mai sau
man
man di
man mác
man rợ
mang
mang máng
manh
manh mối
manh nha
mao quản
mau
mau chóng
mau mắn
may
may mà
may mắn
may sẵn
men
men sứ
men tình
meo
minh bạch
minh họa
minh mẫn
mistake
miên man
miêu tả
miếng
miếu
miền
miễn
miễn cưỡng
miễn dịch
miễn phí
miễn thứ
miễn trừ
miệng
moi móc
mong manh
mong muốn
mong nhớ
mua
mua bán
mua chuộc
mui
mun
muông
muối
muốn
muồi
muồng
muỗi
muội
muộn

mà cả
màn
màn bạc
màng
màng trinh
mành
mào
màu mè
mày

má đào
mác
mái
mái hiên
mái tóc
máng
mánh lới
mát
máu
máu tham
máy
máy chữ
máy giặt
máy tính
mâm
mân mê

mã hóa
mã phu
mã thượng
mã tấu
mãi mãi
mãn nguyện
mãng xà
mãnh liệt
mèo

méo
mép
mét

mê ly
mê lộ
mê man
mê mê
mê sảng
mê tín
mênh mông
mìn
mí mắt
mím

mòn
mòng
móc
móc sắt
món
móng tay
móng vuốt
móp

mô phạm
mô tô
mô tơ
môi
môi giới
môi trường
môn
môn học
môn phái
môn đệ
mông
mông lung
mông muội
mông mênh
mông đít

mõ tòa
mõm
mù chữ
mù mịt
mù mờ
mù sương
mùa
mùa màng
mùi
mùi vị
mùn
múa
múa rối
múc
múi
múp
măng tây
măng đô

mũi
mũi nhọn
mũi tiêm
mũi đất
mũm mỉm

mơ hồ
mơ màng
mơ mộng
mơ tưởng
mơn trớn
mưa
mưa dông
mưa gió
mưa rào
mưu
mưu chước
mưu hại
mưu kế
mưu mô
mưu mẹo
mưu sĩ
mưu sự
mưu toan
mưu đồ
mương
mướn
mười
mượn cớ
mượt
mượt mà
mạ
mạ điện
mạc
mạch
mạch lạc
mạch nha
mạn
mạng lưới
mạng mỡ
mạnh
mạnh dạn
mạnh khỏe
mạo hiểm
mạt cưa
mả
mảng
mảnh mai
mất
mất cắp
mất dạy
mất tích
mấu
mẫn cán
mẫu
mẫu hệ
mẫu mã
mẫu số
mẫu đơn
mập
mập mạp
mập mờ
mật
mật mã
mật mía
mật ong
mật vụ
mật độ
mậu dịch
mắc
mắng
mắt lưới
mặc
mặc cảm
mặc dù
mặc dầu
mặc sức
mặn
mặn nồng
mặt
mặt hàng
mặt phẳng
mặt tiền
mặt trăng
mặt trận
mẹ
mẹo
mẻ
mến
mềm
mềm mỏng
mền
mệt
mệt mỏi
mỉa mai
mỉm cười
mị dân
mịt mờ
mọc
mọc mầm
mọc răng
mọi
mọi rợ
mọn
mọng
mọt cơm
mọt sách
mỏ
mỏ vàng
mỏi
mỏi mệt
mỏm
mỏng
mỏng dính
mỏng manh
mỏng môi
mỏng mảnh
mỏng tai
mốc
mối
mối hàng
mối tình
mống
mốt
mồ
mồ hóng
mồ hôi
mồ mả
mồi
mồm
mồm miệng
mồm mép
mổ xẻ
mỗ
mỗi
mỗi một
mộ bia
mộ chí
mộ phần

1   |   2      »