Việt - Đức
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

o
o bế
oa trữ
oai
oai hùng
oai nghiêm
oai oái
oai vệ
oan cừu
oan gia
oan uổng
oanh kích
oanh liệt
oe óe
oi
oi bức
oi nồng
oi ả
om
om sòm
ong chúa
ong mật
ong nghệ
ong thợ
ong vò vẽ
ong ọc
oàm oạp
oác oác
oách
oái oăm
oái ăm
oán
oán ghét
oán hờn
oán thán
oạch
oải
oắt
oắt con
oằn
oẻ