Việt - Đức
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

u
u hồn
u ran
u sầu
u uất
u ám
u ẩn
um tùm
ung
ung dung
ung nhọt
ung thư
uy danh
uy hiếp
uy lực
uy nghi
uy quyền
uy tín
uyên bác
uyên thâm
uyển chuyển
uẩn khúc
uế khí
uể oải
uốn
uốn nắn
uốn quanh
uống
uỵch