Việt - Nga
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

pa-ki-xtan
pa-mia
pa-ri
phi châu
phi mã
phi-lip-pin
phi-luật-pin
phi-líp-pin
pháp
pháp-tây-lan
phù tang
phúc âm
phần lan
phật giáo
phật tử
phục hưng
poóc-tu-gan
pê-ru
pích-mê
pô-li-nê-di
pa
pa-lét
pa-lăng
pa-lẵng
pa-nen
pa-nen lớn
pa-nô
pa-pi-ê-ma-sê
pa-ra-ben-lom
pa-ra-bôn
pa-ti-nê
pa-tê
pa-xti-la
packê
palăng
pampa
pan
panen
panh-goanh
panô
papirut
parabol
parabola
parabôn
parafin
parazit
pe-ốc-xít
pecgamin
peclon
penicilin
pepton
pepxin
peroxit
perôxyt
pha
pha chế
pha kế
pha loãng
pha lê
pha lẫn
pha rađiô
pha thêm
pha tiếng
pha trò
pha trộn
pha tạp
pha vào
pha với
pha xe
pha-ra-ông
phai
phai màu
phai mờ
phai nhạt
phai đi
phan hồng hoa
phan len
phang
phanh
phanh lại
phanh ra
phanh trần
phanh áo ra
phao
phao hiệu
phao lên
phao ngôn
phao tin
phao tiêu
phao đồn
phay
phay ngang
phazôtrôn
phe
phe lũ
phe nhóm
phe phái
phe phẩy
phen
phenol
phi
phi chạy
phi công
phi cơ
phi hành gia
phi hành đoàn
phi lý
phi ngựa
phi nhanh
phi pháp
phi qua
phi quanh
phi quá
phi thường
phi tinh
phi trường
phi tới
phi vụ
phi xuất
phi đoàn
phi đảng
phi đến
phi đội
phi-dê
phi-li-xtanh
phi-lê
phi-o
phim
phim chiếu bóng nổi
phim cắt giấy
phim dương
phim hiển vi
phim hoạt họa
phim nói
phim phụ
phim vẽ
phim ảnh
phin
phin nõn
phiên
phiên bản
phiên chầu
phiên chế
phiên dịch
phiên gác
phiên họp
phiên phiến
phiên trực
phiên tòa
phiên âm
phiêu bạt
phiêu di
phiêu diêu
phiêu dật
phiêu lãng
phiêu lưu
phiêu đãng
phiếm du
phiếm hàm
phiếm luận
phiến
phiến diện
phiến loạn
phiến lá
phiến thạch
phiết
phiếu
phiếu bầu
phiếu ghi
phiếu gốc
phiếu lưu
phiếu lỗ
phiếu nhận
phiếu thi
phiếu trắng
phiếu xuất hàng
phiền hà
phiền lòng
phiền muộn
phiền nhiễu
phiền phức
phiền toái
phoai-giê
phoi
phoi gỗ
phong
phong ba
phong bì
phong bằng
phong bế
phong cho
phong chẩn
phong chức
phong cách
phong cảnh
phong cấp
phong cầm
phong hóa
phong kiến
phong kế
phong lan
phong lưu
phong lệnh
phong mạo
phong nhã
phong phanh
phong phú
phong thái
phong thánh
phong thư
phong thấp
phong trào
phong trần
phong tín tử
phong tặng
phong tỏa
phong tục
phong vũ biểu
phong vị
phrăng
phu
phu khuân vác
phu nhân
phu phà
phu phụ
phu quân
phu quét đường
phu thê
phu thêm
phu xe
phu-la
phuc vụ
phun
phun khói
phun lên
phun muội
phun mưa
phun nước
phun ra
phun trào
phun ướt
phun-tơ
phung
phung phá
phung phí
phuơng tây
phuốc sét
phà
phà ngang
phàm
phàm tục
phàm ăn
phàn nàn
phá
phá bĩnh
phá bỏ
phá dỡ
phá gia
phá giá
phá hoại
phá hoẵng
phá huỷ
phá hại
phá họai
phá hỏng
phá hủy
phá khẩu
phá lở
phá ngang
phá nổ
phá phách
phá rối
phá rừng
phá sạch
phá sản
phá sập
phá tan
phá thai
phá thương phong
phá thủng
phá trụi
phá tung
phá vỡ
phá xiềng
phá án
phá đám
phá đổ
phác họa
phác qua
phác thảo
phách
phách hiệu
phách kế
phách lối
phách thảo
phái
phái bộ
phái giữa
phái hữu
phái lai

1   |   2   |   3   |   4      »