Việt - Pháp
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

o
o bế
o o
o oe
o ép
o-xi
o-xít hóa
oa oa
oa trữ
oai
oai danh
oai hùng
oai linh
oai nghi
oai nghiêm
oai oái
oai phong
oai quyền
oai vệ
oan
oan cừu
oan gia
oan hồn
oan khiên
oan khuất
oan khúc
oan khổ
oan nghiệt
oan trái
oan tình
oan uổng
oan ức
oang
oang oang
oang oác
oanh
oanh kích
oanh liệt
oanh tạc
oe con
oe oe
oe oé
oi
oi bức
oi khan
oi khói
oi nước
oi ả
om
om kế
om sòm
om xương
ong
ong bò vẽ
ong bướm
ong bầu
ong bắp cày
ong chúa
ong gấu
ong mật
ong nghệ
ong quân
ong ruồi
ong thợ
ong vàng
ong vò vẽ
ong vẽ
ong óng
ong đất
ong đực
oàm oạp
oành oạch
oác oác
oách
oái
oái oăm
oán
oán cừu
oán ghét
oán giận
oán hận
oán hờn
oán thán
oán thù
oán trách
oát
oát giờ
oát kế
oăng oẳng
oạch
oải
oải hương
oản
oắt
oắt con
oằn
oằn oại
oẳn tù tì
oặt
oẹ
oẻ
oẻ họe