Việt - Pháp
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

u
u buồn
u em
u gai
u già
u giả
u hoài
u hồn
u linh
u lồi
u minh
u mê
u mạch
u nang
u quái
u sầu
u sụn
u tuyến
u tịch
u tối
u uất
u uẩn
u ám
u ơ
u ẩn
u-rê
um
um sùm
um tùm
un
un đúc
ung
ung dung
ung nhọt
ung thư
ung thư hoá
ung thư học
ung độc
ung ủng
uy
uy danh
uy hiếp
uy linh
uy lực
uy nghi
uy nghiêm
uy phong
uy quyền
uy thế
uy tín
uy vũ
uyên bác
uyên nguyên
uyên thâm
uyên ương
uyên ảo
uyển chuyển
uyển ngữ
uôm uôm
uất
uất giận
uất hận
uất ức
uẩn khúc
uẩn súc
uẩn tàng
uẩy
uế khí
uế tạp
uế vật
uể oải
uốn
uốn cong
uốn dẻo
uốn gối
uốn khúc
uốn lượn
uốn nắn
uốn nếp
uốn ván
uốn éo
uống
uổng
uổng công
uổng mạng
uổng phí
uở
uỳnh uỵch
uỵch
uỷ
uỷ ban
uỷ hội
uỷ lĩnh
uỷ mị
uỷ nhiệm
uỷ nhiệm thư
uỷ quyền