Việt - Tây Ban Nha
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

phan bội châu
phan văn trị
phan đình phùng
phong trào yêu nước
phạn học
phạn ngữ
phí bảo hiểm
phúc âm
pa nô
pa tê
pan
pao
pha
pha chế
pha giống
pha loãng
pha lê
pha tiếng
pha trộn
pha trò
pha tạp
phai
phai lạt
phai mờ
phai nhạt
phang
phanh
phanh phui
phanh thây
phao
phao câu
phao ngôn
phao phí
phao tiêu
phau
phay
phe
phe cánh
phe phẩy
phe phái
phe đảng
phen
phi
phi báo
phi chính trị
phi cơ
phi cảng
phi công
phi công vũ trụ
phi giáo hội
phi hành vũ trụ
phi hành đoàn
phi kiếm
phi lao
phi lộ
phi mậu dịch
phi nghĩa
phi ngã
phi phàm
phi pháo
phi pháp
phi quân sự
phi quân sự hóa
phi sản xuất
phi thường
phi thời gian
phi thực dân hóa
phi thực tại
phi trường
phi trọng lượng
phi tần
phi vô sản
phi vô sản hóa
phi đội
phim
phin
phinh phính
phiếm
phiếm chỉ
phiếm du
phiếm luận
phiếm định
phiếm ái
phiến
phiến diện
phiến loạn
phiến quân
phiến thạch
phiến động
phiếu
phiền
phiền hà
phiền lụy
phiền lòng
phiền muộn
phiền nhiễu
phiền não
phiền phức
phiền toái
phiện
phiệt duyệt
phiên
phiên bản
phiên chế
phiên chúa
phiên dịch
phiên hiệu
phiên phiến
phiên quốc
phiên thuộc
phiên thần
phiên trấn
phiên âm
phiêu bạt
phiêu diêu
phiêu lưu
phiêu lãng
pho
pho mát
phoi
phom
phong
phong ba
phong bao
phong bế
phong bì
phong cảnh
phong cầm
phong cách
phong cách học
phong dao
phong hàn
phong hóa
phong kiến
phong kế
phong lan
phong lưu
phong môi
phong nguyệt
phong nhã
phong phanh
phong phú
phong quang
phong sương
phong thanh
phong thấp
phong thủy
phong thổ
phong thái
phong trần
phong trào
phong tư
phong tỏa
phong tục
phong tình
phong văn
phong vũ biểu
phong vận
phong vị
phong vân
phong địa
phong độ
phu
phu bốc vác
phu mỏ
phu nhân
phu phen
phu phụ
phu quân
phu thê
phu trạm
phu tử
phu xe
phun
phun trào
phung phá
phung phí
phuy
phĩnh
phĩnh bụng
phăm phăm
phăm phắp
phăn phắt
phăng
phăng phắc
phăng teo
phũ
phũ phàng
phơ
phơ phơ
phơi
phơi bày
phơi nắng
phơi phới
phơi phóng
phơi thây
phơi áo
phơn phớt
phưng phức
phương
phương chi
phương châm
phương cách
phương danh
phương diện
phương hướng
phương hại
phương kế
phương ngữ
phương ngôn
phương phi
phương pháp
phương sách
phương thuốc
phương thức
phương tiện
phương trượng
phương trưởng
phương trình
phương tây
phương viên
phương vị
phương đông
phương án
phường
phường hội
phưỡn
phượng
phượng hoàng
phượu
phước
phướn
phướng
phạm
phạm húy
phạm nhân
phạm pháp
phạm phòng
phạm quy
phạm thượng
phạm trù
phạm vi
phạm đồ
phạn
phạn điếm
phạng
phạt
phạt giam
phạt góc
phạt mộc
phạt tù
phạt vi cảnh
phạt vạ
phạt đền
phả
phả hệ
phả hệ học
phải
phải biết
phải bả
phải chi
phải chăng
phải cách
phải cái
phải giờ
phải giá
phải gió
phải gái
phải khi
phải lại
phải lẽ
phải lòng
phải phép
phải rồi
phải trái
phải tội
phải vạ
phải đạo
phải đòn
phải đúa
phản
phản chiếu
phản công
phản dân chủ
phản nghịch
phản xạ
phản đề
phản đối
phản động
phản ứng
phản ánh
phảng phất
phấn
phấn chấn
phấn hoa
phấn khởi
phấn nộ
phấn rôm
phấn son
phấn sáp

1   |   2   |   3   |   4      »