Việt - Tây Ban Nha
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

u
u hồn
u sầu
u tịch
u uất
u ơ
u ẩn
u ám
um tùm
ung
ung dung
ung nhọt
ung thư
uy danh
uy hiếp
uy lực
uy nghi
uy phong
uy quyền
uy thế
uy tín
uyển chuyển
uyên bác
uyên thâm
uất hận
uất ức
uẩn khúc
uế khí
uỵch
uể oải
uốn
uốn nắn
uống