Việt - Tây Ban Nha
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

vinh
việt
việt nam
vũng tàu
va
vai
vai trò
van
van nài
van xin
vang
vang lệng
vay
ve
ve sầu
ve vẩy
vi khuẩn
vi phạm
vi vút
vinh dự
vinh hạnh
vinh quang
viếng thăm
viết
viền
việc
việc làm
viện
viện trợ
việt kiều
việt vị
viễn cảnh
viễn thông
viêm
viên chức
voi
vong linh
vong ân
vu khống
vu oan
vu vơ
vua
vui
vun
vun trồng
vung
vuốt
vuốt ve
vuông
vĩ tuyến
vĩ đại
vĩ độ
vĩnh cửu
vĩnh viễn
văn bằng
văn chương
văn cảnh
văn học
văn hóa
văn kiện
văn minh
văn phong
văn phòng
văn phòng phẩm
văn thơ
văn vật
văn vẻ
văn đàn
văng

vũ bão
vũ khúc
vũ nữ
vũ trụ
vũ đài
vũng

vươn
vương
vương vấn
vương vãi
vương víu
vườn
vườn bách thú
vượn
vượng
vượt
vướng
vạ
vạc
vạc dầu
vạch
vạch trần
vại
vạn
vạn năng
vạn sự
vạn thọ
vạn vật
vạt
vả
vả lại
vải
vảy
vấn
vấn vít
vấn đề
vấn đáp
vấp
vất vả
vấy
vấy vá
vần
vần thơ
vầy
vẩn đục
vẩu
vẫn
vẫy
vận
vận chuyển
vận hành
vận tải
vận tốc
vật
vật chất
vật liệu
vật thể
vậy
vậy mà
vậy thì
vắn
vắng
vắng vẻ
vắt
vắt óc
vằm
vẳng
vặn
vặn hỏi
vặt
vặt vãnh
vẹn toàn
vẹn vẽ
vẹt
vẻ
vẻ vang
vẽ
vế
vết
vết thương
về
về hưu
vọng
vọng gác
vọng tưởng
vọt
vỏ
vờ
vờ vịt
vờn
vỡ
vỡ lòng
vỡ mủ
vỡ nợ
vợ
vợ bé
vợt
vụ
vụ lợi
vụn
vụn vặt
vụng
vụt
vứt
vệa
vệa lòng
vệa lúc
vệa mới
vệa tầm
vệng
vữa
vững
vững bền
vững chắc
vựa
vực
vở kịch
vểnh
vỗ
vỗ béo
vỗ tay
vỗ về
vốc
vốn
vống
vồ vập
vồn vã
vệ
vệ binh
vệ sinh
vệ tinh
vệt
vỉ
vỉa
vỉa hè
vị
vị chi
vị giác
vị lai
vị ngữ
vị tha
vị trí
vịn
vịnh
vịt
vớ
vớ vẩn
với
vớt
vội
vội vã

vài
vàm
vàng
vàng anh
vàng khè
vàng mười
vàng son
vàng tây
vành
vành tai
vành đai
vào
vào hùa
vào khoảng

vá víu
vác
vách
ván
váng
váy
vân
vân vân
vân vê
vâng
vâng lời
vây
vây cánh
vãn
vãn hồi
vãng lai

vèo

vén
véo
véo von
vét

vênh
vênh váo

vì sao
vì thế

ví như
ví thử
vít

vò võ
vòi voi
vòm
vòm canh
vòng
vòng hoa
vòng kiềng
vòng quanh
vòng vèo

vó câu
vóc dáng
vót
vô biên
vô bổ
vô chủ
vô căn cứ
vô cơ
vô cực
vô danh
vô giá
vô hiệu
vô hại
vô hình
vô loại
vô lương tâm
vô nghĩa
vô phép

1   |   2      »